Kurumsal

Sosyal Sorumluluk Raporları

Sosyal Sorumluluk Raporları Sosyal Sorumluluk Raporları

ODE Yalıtım, geçmişten bugüne bütün değerlerini kurumsal kültür ve sosyal sorumluluğa bağlı yaşam tarzı üzerine inşa etmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri gönüllü olarak hem çevre hem de topluma saygınlık niteliğinde ele almıştır. Bu iş anlayışı çerçevesinde, toplumumuza daha faydalı olabilmek ve iyi gelecek sağlamak için tüm gücüyle çalışmış; ayrımcılıkla mücadele, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık ilkelerini şirket vizyonunun temel taşları olarak belirlemiştir.

ODE’nin sosyal sorumluluk felsefesinin temelinde; içinde bulunduğumuz toplumun bir parçası olarak, ihtiyaçlara karşı duyarlı olmanın ötesinde, yaşamın ülkemizde ve hatta tüm dünyada daha iyiye gitmesi için sorumluluk almaktan çekinmemek yatmaktadır. Yaşamı iyileştirmenin en önemli unsuru olan çevreyi ve doğal ortamı korumayı içine alan sürdürülebilir bir gelişim gözeten ODE; ekolojik çeşitliliği korumaktan enerji tüketimini azaltmaya, geri dönüşümlü malzeme kullanmaktan paydaşları çevresel yönetim ve enerji verimliliği konularında bilgilendirmeye uzanan tüm çalışmalarını şeffaf bir şekilde ortaya koymaktadır.

Türkiye’de yalıtım sektöründeki ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu hazırlayan şirket olan ODE Yalıtım; başta çevre olmak üzere eğitim, sağlık, sosyal eşitlik gibi alanlara odaklanarak topluma değer katmayı amaçlamaktadır. Şirket, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile yaptığı iş birlikleri ile de daha geniş kitlelere ulaşarak farkındalığı artırmaktadır.

Raporların basılması olumsuz çevresel etkiler doğuracağından dolayı internet üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Raporlar

Sosyal Sorumluluk Raporlarımızı İndirip Görüntüleyebilirsiniz.

KSS Rapor 1

Belgeyi Gör

KSS Rapor 2

Belgeyi Gör

Deprem - Su Yalıtımı Raporu

Raporu Gör