Logo
Sosyal Sorumluluk Raporu

Sosyal Sorumluluk Raporu

Temelleri 1985 yılında atılan ODE Yalıtım, geçmişten bugüne bütün değerlerini kurumsal kültür ve sosyal sorumluluğa bağlı yaşam tarzı üzerine inşa etmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri gönüllü olarak hem çevre hem de topluma saygınlık niteliğinde ele almıştır. Bu iş anlayışı çerçevesinde, toplumumuza daha faydalı olabilmek ve iyi gelecek sağlamak için tüm gücüyle çalışmış; ayrımcılıkla mücadele, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık ilkelerini şirket vizyonunun temel taşları olarak belirlemiştir.

Bu rapor, ODE’nin ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu ve Türkiye’de yalıtım sektöründe bu konuda hazırlanan ilk rapor olma özelliğine sahiptir. Rapor hazırlanırken; ODE’nin geçmişten bugüne başarıyla gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, iç ve dış eğitim programları, paydaşlarla iletişim çalışmaları, aldığı ödüller ve sertifikalar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birlikleri ve sponsorluklar, iş gücü profili, iş sağlığı ve güvenliği politikası, çevre dostu üretimi ve ürünleri konu başlıkları detaylandırılmıştır.

ODE’nin sosyal sorumluluk felsefesinin temelinde; içinde bulunduğumuz toplumun bir parçası olarak, ihtiyaçlara karşı duyarlı olmanın ötesinde, yaşamın ülkemizde ve hatta tüm dünyada daha iyiye gitmesi için sorumluluk almaktan çekinmemek yatmaktadır. Yaşamı iyileştirmenin en önemli unsuru olan çevreyi ve doğal ortamı korumak, ODE’nin sosyal sorumluluk politikalarından “Çevre” başlığı altında yer almaktadır. Üretim faaliyetlerinde bulunurken çevreye zarar vermemek için gerekli önlemleri almak, ürettiği ürünleri çevre ve insan sağlığına uyumlu hale getirmek ve bu uyumu sertifikasyonlarla belgelendirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. ODE’nin ürettiği yalıtım malzemeleri dolaylı olarak ülkemizin enerji ihtiyacını azaltmakta, cari açığın azalmasında önemli katkı sağlamaktadır. Ekolojik çeşitliliği korumaktan enerji tüketimini azaltmaya, geri dönüşümlü malzeme kullanmaktan paydaşları çevresel yönetim ve enerji verimliliği konularında bilgilendirmeye kadar tüm uğraşlar, ODE’nin Çevre Politikası altında yer almaktadır.

Raporun basılması, olumsuz çevresel etkiler doğuracağından dolayı internet üzerinden kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporu için tıklayınız.